محل تبلیغات شماسال جدیدی بود فکر می کردم سال جدید بهتر از سال قبل می شود و مردم وطنم یک نفس راحت می کشند و شاید اتفاق های خوبی بیفتد ولی خیلی خیلی اشتباه می کردم اولش خیلی خوب بود ولی روز به روز بد تر بد تر می شد واقعا فکرش هم نمی شد بکنی واقعا شاید من نمی فهمیدم ولی احساس می کردم وقتی از مدرسه به خانه می آمدم وقتی مردم را خیلی آشفته و ناراحت می دیدم واقعا ناامید می شدم زندگی در سال قبل از لحاظ من مرگ و سیاه بود ماه های آخر که واقعا اذیت اور بود ویروس به نام کرونا که آمد
من می گویم ما همه زندگی مان را هر چند هیچ ندانیم سر تا سر با آرزوهایمان زندگی می کنیم با آرزوهایمان می خوابیم با آرزوهایمان از خواب بلند می شویم و در نهایت همراه با آرزوهایمان می میریم . بهترین ارزوهای من این است که فردا صبح از خواب بیدار شوم و تمام انسان های جهان را شاد خوشحال و خوشبخت بینم هر روز آرزو می کنم کاش همه بتواند شاد باشند و کسی درگیر مشکلات نباشد همه به طور عادلانه از مال و ثروت دنیا بر رخوردار شوند و کسی حسرت به دل و افسرده نماند و دوست دارم

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

شادابی نشاط ارمغان ورزش پرسش مهر99-98