محل تبلیغات شما
من می گویم ما همه زندگی مان را هر چند هیچ ندانیم سر تا سر با آرزوهایمان زندگی می کنیم با آرزوهایمان می خوابیم با آرزوهایمان از خواب بلند می شویم و در نهایت همراه با آرزوهایمان می میریم . بهترین ارزوهای من این است که فردا صبح از خواب بیدار شوم و تمام انسان های جهان را شاد خوشحال و خوشبخت بینم هر روز آرزو می کنم کاش همه بتواند شاد باشند و کسی درگیر مشکلات نباشد همه به طور عادلانه از مال و ثروت دنیا بر رخوردار شوند و کسی حسرت به دل و افسرده نماند و دوست دارم

اتفاق های سال ۹۸ در جامعه

بهترین ارزوی های زندگی من

آرزوهایمان ,زندگی ,خواب ,های ,شاد ,کسی ,با آرزوهایمان ,آرزوهایمان می ,و کسی ,از خواب ,زندگی من

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها